Anti-erosiematten (voorgevuld)

ENKAMAT A20

IS EEN EROSIEPREVENTIEMAT DIE SPECIAAL ONTWIKKELD IS OM OEVERS TEGEN EROSIE TE BESCHERMEN. HET IS EEN OPEN, DRIEDIMENSIONALEMAT VAN POLYAMIDE GEMAAKT. DE MAT IS DEELS GEVULD MET BITUMENGEBONDEN SPLIT MAAR IS TEGELIJKERTIJD VOLDOENDE OPEN OM WORTELS VAN GRAS OF ANDERE BEGROENING EEN STEVIG HOUVAST TE BIEDEN. EEN ONMIDDELLIJKE, PERMANENTE EN SNEL GROENE EROSIEBESCHERMING ZOWEL ONDER, OP, ALS BOVEN DE WATERLIJN IS HET GEVOLG.

VOEDINGSKANAAL, NEDERWEERT

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voedingskanalen worden gebruikt voor de toe- en afvoer van water tussen twee waterlopen. In combinatie met een gemaal wordt zo de waterstand gereguleerd. De voedingskanalen verwerken grote volumes, deels wervelend water. Dat maakt erosiebestendigheid van de oevers tot een belangrijk aandachtspunt.
 
Dit voedingskanaal laat water in vanuit de Zuid-Willemsvaart en mondt uit in de Noordervaart. Om aan de watervraag van het achterliggende waterschap te voldoen is modernisering van de waterlopen nodig. Rijkswaterstaat besluit daarom o.a. tot verhoging en verbetering van de oevers van het voedingskanaal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een duurzame en onderhoudsarme erosiepreventie op de erosiegevoelige oevers wordt gekozen voor Enkamat A20. 
Enkamat A20 is een driedimensionale open polyamide mat, gevuld met bitumen en split en met een holle ruimte van 40 tot 50%.
 
De mat zorgt voor onmiddellijke afbraakbescherming. Gras en planten kunnen vervolgens door de driedimensionale structuur van Enkamat makkelijk en blijvend wortel schieten, waardoor de erosiebescherming op een natuurlijke wijze verder vorm krijgt. Het resultaat is een permanente, groene oeverbescherming.
 
BESCHERMING WATERGANG DE DALLE, SPIJKENISSE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De watergang De Dalle in Spijkenisse is in 2008 ernstig geërodeerd. Ondanks de bestaande beschoeiing langs de oevers zijn stukken van de oevers afgekalfd waardoor de watergang ondiep is geworden. Dit komt de waterafvoer- capaciteit niet ten goede. Een belangrijke oorzaak voor de afkalving van de grond achter de beschoeiing ligt in de slappe grondsoort ter plekke: veen. Het veen zakt elk jaar tot enkele centimeters, ook achter de beschoeiing.
 
De oplossing vindt het Waterschap Hollandse Delta in een wijziging van het profiel van de watergang (dieper, breder en met een flauwe oeverhelling) en in de inzet van Enkamat A20 voor erosiebescherming. Enkamat A20 heeft als erosiebeschermingsmat een lange staat van dienst en kent op deze slappe grond het belangrijke voordeel van flexibiliteit. De mat zakt met het veen mee waardoor de oevers ook bij inklinking gegarandeerd beschermd blijven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkamat A20 is een 3-dimensionale voorgevulde geosynthetische structuurmat. Gras of andere vegetatie groeit makkelijk door de open ruimtes van de mat waardoor al snel een groene oever ontstaat. Dankzij de structuur van de mat hebben de wortels nu een blijvend houvast. Permanent beschermde, groene oevers is het resultaat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkamat A20 voldoet aan alle toelatingseisen van categorie 1 van het Bouwstoffenbesluit.