Drainagematten

 

 

 

 


Definitieve afdek met LOW & BONAR Enkamat voor een
afvalstortplaats.

Drainagematten

De geocomposietmaterialen LOW & BONAR Enkadrain die op afvalstortplaatsen gebruikt worden, bieden de mogelijkheid en de ruimte voor de opslag van vaste of inerte afvalstoffen aanzienlijk te beperken, dankzij de geringe dikte ervan en de mogelijkheid om deze materialen op zeer steile hellingen te gebruiken waar de toepassing van drainerende grind- en zandlagen moeilijk of onmogelijk is.

 

 

Een economisch oogpunt

Van wezenlijk belang zijn ook de voordelen vanuit economisch oogpunt qua verkrijgbaarheid, tijd en installatiegemak in vergelijking met traditionele drainagesystemen.

De geocomposietmaterialen van LOW & BONAR worden gebruikt als drainage en om de interstitiele druk bij werken in de weg- en waterbouw en geotechniek te verminderen zoals bijvoorbeeld in tunnels, tegen steunmuren, onder sokkels of funderingsplaten.

Deze materialen worden gekenmerkt door een aanzienlijk waterbouwkundig draagvermogen dat ook na verloop tijd constant blijft, dankzij de netstructuur in meerdere lagen van draden die op elkaar liggen en die elkaar kruisen waardoor er een aanzienlijke weerstand tegen samendrukken gewaarborgd wordt.

 

De drainerende constructie wordt verwezenlijkt door middel van traploze extrusie van hoge densiteitpolyethyleen (HDPE) en is dus onaantastbaar voor chemische en biologische stoffen die normaal in de grond aanwezig zijn en vaker op afvalstortplaatsen.

 

 

 Een duurzaam fundament

• Drainage van doorsijpelend vocht op afvalstortplaatsen.
• Opvangen van biogas en oppervlaktedrainage bij de bedekking van
afvalstortplaatsen (capping).
• Tunnels, steunmuren en ondergrondse constructies in het algemeen.
• Drainage van ondergronden van wegen en vliegvelden en van
spoorwegballast.
• Pleinen, parkeerterreinen, daktuinen en sportvelden.

 

 

Voordelen

• De drainagematten en geogrids zijn kostenverlagend en verkorten bovendien de bouwtijd in de weg- en waterbouw en geotechniek in vergelijking met het gebruik van traditionele drainagematerialen, dankzij het feit dat deze materialen makkelijk verkrijgbaar zijn en snel geïnstalleerd kunnen worden.

• De geocomposietmaterialen en de geogrids van LOW & BONAR bieden de mogelijkheid van drainage op lange termijn zonder dat de dikte hierdoor verminderd wordt of het filterende gedeelte verstopt raakt met een opmerkelijke garantie van duurzaamheid.

• De geosynthetische materialen van LOW & BONAR maken het mogelijk om de nuttige ruimte van een afvalstortplaats te verhogen en om de dikte van de drainagesystemen te verminderen.