Diervriendelijk dieren weren.

Een nieuwe geurstof zorgt ervoor dat dieren op een zeer diervriendelijke wijze verdreven worden naar plaatsen waar ze geen gevaar lopen of schade aan kunnen richten:
TUPOLEUM®.

Natuur- en terreinbeheerders maar ook spoorexploitanten zoeken al jaren naar methoden om dieren te weren van plaatsen waar ze of gevaar lopen of schade aan de omgeving aanbrengen. Graaf- en vraatschade zijn hierbij de bekendste vormen van overlast, een aanrijding met dodelijke afloop spreekt het meest tot de verbeelding bij gevaar. T&F heeft sinds 2011 producten getest om met geurstoffen die duiden op roofdieren de ongewenste dieren van bepaalde plaatsen te weren. Door gewenning brachten deze geuren nooit het gewenste effect.

Volgens directeur Frans van de Put van T&F is aan de gewenning een eind gekomen met de introductie van TUPOLEUM®. Door een unieke samenstelling van etherische grondstoffen is een geur ontwikkeld waardoor dieren van nature op de loop gaan en de van geurstof voorziene locatie mijden. Deze geur wordt verspreid vanuit navulbare geurpalen.

In de zomer van 2014 is de geurstof uitgetest bij Prorail door een aantal vakken langs het spoor te voorzien van geurzuilen. Volgens de spoorbeheerder ter plekke is er gedurende het jaar dat volgde geen enkele graafschade in de spoordijk ontstaan.

Deze positieve geluiden werden voortgezet bij een proef van Natuurmonumenten op de Hoge Veluwe waarbij getracht werd om een drinkplaats in de zomer gedurende een periode van 4 weken vrij te houden van dieren, met name zogenaamd rood wild. Een significante afname van dorstig bezoek werd vastgesteld en omdat het bij die zomerhitte te zielig was voor de dieren werd de proef een paar dagen eerder afgebroken.

Prorail heeft de eigen proeven in voorjaar 2016 uitgebreid met een drietal locaties waar de trein natuurgebieden doorkruist. Doel is hier om het aantal aanrijdingen met wild en de ontstane vertraging te verminderen. Gebleken is dat de geurzuilen zo effectief zijn dat een vermindering van aanrijdingen geleid heeft tot een reductie van 15% in vertraging van de reistijden. Een uitstekend resultaat waar T&F trots op is!

Afgelopen dierendag was de uitgelezen dag voor de spoorbeheerder om daarvan verslag te doen op radio en televisie en in alle landelijke en regionale dagbladen.

T&F B.V.
Frans van de Put